russian english
 
 
 
 
 
 
 за нас

Днес, през 2022-та година, фирма "Балканкар Устрем" е водещ производител на кари, самостоятелно частно  дружество, продължаващо историята и традициите на българското каростроене.

Производството на кари е един от секторите на българската промишленост, който в историята си е имал значителни постижения. От разработването на първата опитна серия на подемно-транспортните машини през 1952 г., отрасълът непрекъснато се разраства и усъвършенства докато към края на 70-те години на миналия век страната ни излиза на първо място по обем на производство на кари в света.

Идеята за производството на кари у нас се появява в ранните 50 години на 20 век.
През 1952 и 1955г. са разработени първите опитни серии платформени електрокари. 
През 1956 г. СИВ определя на България специализация за производство на подемно-транспортни средства. 
През 1957 г. започва и фактическото производство на кари у нас. Началото е поставено в завод "6-ти септември".
През същата и следващата година са реализирани и първите износи на новата продукция за Чехословакия, СССР и Китай.
                                   
През 1958г. започва производството на нов вид кари - високоповдигачи. То се съсредоточава в завод "6-ти септември", а продукцията на нископовдигащи и платформени електрокари се премества в завод "Средец".

В началото на 60-те години е открит завод "Дунав" в гр. Лом. Той се специализира за производството на платформени електрокари и влекачи.

По-късно е създаден и завод "Вит" в Плевен, който поема производството на ръчно-водими машини и мотокари с товароподемност до 1600кг.

През 1963 г.е създаден Институтът по електро- и мотокари - единствена по рода си в света научно-изследователска и проектно-конструкторска организация в областта на подемно-транспортното машиностроене.

В края на 60-те години се появява марката "Балканкар".

В началото на 70-те години се създава най-известното предприятие от системата на "Балканкар" - Технологичен комбинат за моткари "Рекорд" в Пловдив, състоящ се от няколко съставни завода, един от които е "Устрем". Той е основния монтажен завод в комбината, а освен това и производител на дребна комплектация.

                                       

През 1978 г. Балканкар излиза на чело в света по общ обем производство и износ на кари. като сезадържа на тази позиция редица години. Най-големият брой произведени машини е достигнат през 1987 г. - около 89 000 броя.
Основна част от продукцията е за износ. Потребители са всички страни от СИВ, а освен това, кари се изнасят за Великобритания, Франция, Испания, Италия, Федерална република Германия (ФРГ), Египет, Сингапур и т.н.

Към края на 80-те години на XX век в структурата на ДСО "Балканкар" влизат не само петте монтажни завода. То включва и предприятия за производство на междинни продукти, използвани при създаването на електро- и мотокари. В края на 80-те години в състава му има 39 поделения - 31 в страната и 8 в чужбина. 
Освен близо 40-те завода в България, които създават продукция с марката "Балканкар", започва кооперирано производство на кари в различни части на света - Китай, Иран, Куба,Турция, Алжир, Югославия. През 90-те години ДСО Балканкар се преобразува в БАЛКАНКАР Холдинг АД, а всички предприятия стават дъщерни дружества и започват да се развиват самостоятелно. 

В наши дни производствената гама на "Балканкар Устрем" включва електрокари, дизелови и газови мотокари, електрокари, платформени електрокари,  електровлекаи и мотовлекачи от фамилиите ОПТИМАЛ, КОМПАКТ, КАРГО БОЙ и ТРАК БОЙ.  В зависимост от модификациите товароподемността е от 1250 до 8000 кг, а височината на повдигане на товара е от 2800 до 6400 мм, а теглителното усилие от 15 до 25 kN.

Продукцията на "Балканкар Устрем" отговарят на всички съвременни изисквания за безопасност, ергономичност, ефективност и екологичност.

Oсвен с производство и продажба на кари и резервни части за тях, фирмата извършва сервиз, поддръжка, ремонтиране на отделни компоненти и възли, и рециклиране на кари.


промоции
сертификати
контакти
 
Copyright © 2019. Всички права запазени. Сайтът е създаден от Balkancar